september 2008

Emmaus-møta

Hvis ein går inn på www.beroa.org kan ein både høyra tale og song frå Emmausmøta som BSK deltok på.
hits